Om oss:

Brødrene Hvesser a/s startet sin virksomhet 1.01.1988. Vi er ett av flere firma som viderefører navnet Hvesser's lange håndverkertradisjoner. Per Hvesser har vært daglig leder fra starten av. Firmaet var en videreføring av firma Knut Hvesser & Co, idet vi overtok de ansatte og driftsmidlene og fullførte Knuts dengang påbegynte oppdrag. Pr. idag teller vår bedrift 16 ansatte, inkludert kontordame i halv stilling.